Sản phẩm gồm 20 bông hồng môn, salem trắng và lá vạn tuế