Hai cành ly hồng, mười lăm bông hồng phấn. Thích hợp tặng mẹ, người lớn tuổi, đối tác