Bản đồ được thiết kế 02 mặt
Mặt trước là bản đồ du lịch toàn tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1: 230 000
Mặt sau là bản đồ thể hiện quần thể du lịch kinh đô Huế tỷ lệ 1: 12 500

- Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

- Kích thước: 42 x 63 (cm)

- Đơn vị sản xuất: Nhà xuất bản Bản đồ

- Năm phát hành: 2007

- Giá sản phẩm thường: 7 000 (VNĐ)

- Địa điểm cung cấp: Nhà xuất bản Bản đồ; CN.tại TP.Hồ Chí Minh; Các hiệu sách trên toàn quốc