MS: LT 007
Tên: Đèn gốm thác nước
Chất liệu: gốm
Kích thước: H55*D29 cm