MS: VD 010
Tên: Bình giả đá
Chất liệu: gốm sứ
Kích thước: H21,5*D11cm